ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

خرید فیلم ویدیویی آفریقا

وضعیت : ناموجود

کارگردان هومن سیدی

قیمت : 3,000 تومان

وضعیت تمام شده

مشخصات

مشخصات کلی

کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
کارگردان
هنرمندان شهاب حسینی،آزاده صمدی،جواد عزتی
هنرمندان شهاب حسینی،آزاده صمدی،جواد عزتی
تهیه کننده مجید اسماعیلی/مجتبی امینی
تهیه کننده مجید اسماعیلی/مجتبی امینی
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
نوع فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
مدت فیلم
موضوع فیلم اجتماعی

نظرات کاربراننام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر